dilluns, 24 d’octubre de 2016

Documentació IMPORTANT!

IMPORTANT!!!!!!

1. passport/ DNI en vigència
2. Normes de convivència i altres autoritzacions. Estar atents!!!
3. Autorització Mossos d'esquadra
Terminis
Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Documentació
Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:
1.     DNI o passaport del menor (original i fotocòpia)
2.     DNI o passaport de la mare, pare o tutor legal del menor (original i fotocòpia)
3.     Llibre de família (original i fotocòpia)

Requisits
·         Si el menor és nacional i resident (és a dir, té la nacionalitat espanyola i resideix dins el territori espanyol), per sortir d'Espanya necessita:
o    DNI o passaport en vigor.
o    Autorització per poder viatjar a l'estranger.


Taxes
No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Altres informacions
El pare, mare o tutor legal és qui autoritza el menor i qui ha d’emplenar aquest document, que ha d’estar segellat i signat per un agent de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra per tenir validesa.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada